Powierzchnia gminy

122 km²

Liczba mieszkańców

4 834 mieszkańców

O gminie Szydłowo

Gmina Szydłowo leży w płn.-wschodniej części powiatu mławskiego, granicząc od północy z gminą Wieczfnia, od wschodu z gminą Dzierzgowo i Grudusk, od południa z gminą Stupsk, od zachodu z gminą Iłowo i Wiśniewo oraz miastem Mława.

Przez teren gminy przepływają rzeki: Łydynia, Giedniówka i Orzyc. Gmina Szydłowo leży na szlaku drogi wojewódzkiej Mława-Przasnysz, od której w zachodniej części gminy odgałęzia się droga wojewódzka Mława-Stupsk-Ciechanów. Ponadto przez północne tereny gminy przebiega droga powiatowa Mława-Dębsk -Dzierzgowo, kolej wąskotorowa relacji Mława-Grudusk-Przasnysz-Maków biegnie równolegle do drogi wojewódzkiej Mława-Przasnysz. Gmina Szydłowo zajmuje obszar 122,2 km2 i jest zamieszkała przez 5021 mieszkańców. Jest gminą typowo rolniczą, w której użytki rolne stanowią 9684 ha, grunty orne 7277 ha, użytki zielone 2388 ha, sady 19 ha i lasy 1669 ha.

W naszej gminie uprawiane są w większości zboża, które zajmują 5130 ha, w tym: pszenica 600 ha, żyto 2200 ha, jęczmień 580 ha. Ponadto uprawiane są ziemniaki 1100 ha i buraki cukrowe 120 ha.

W gminie Szydłowo funkcjonuje 27 sołectw. Na terenie gminy występują tylko 4 gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 ha, większość stanowią małe gospodarstwa od 5-15 ha.

Działalność oświatowa prowadzona jest w 4 szkołach podstawowych oraz jedna placówka filialna. Znajduje się jedno gimnazjum w miejscowości Szydłowo. W naszej gminie znajdują się parki w Nosarzewie Borowym, Dębsku i Sławogórze Starej zaliczone do parków zabytkowych.

Gmina Szydłowo jest objęta programem telefonizacji w 80 %. Zwodociągowana w 75 %. Sieć gazowa od stacji redukcyjnej Mława do wsi Nosarzewo Borowe stanowi 11,4 km. Długość sieci dróg gminnych wynosi 56 km z czego 36 km to drogi o nawierzchni utwardzonej. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 560 km.

Część społeczeństwa gminy Szydłowo zajmuje się działalnością gospodarczą, począwszy od handlu obwoźnego po większe

Stanowiska

  • Wójt

    Wiesław Boczkowski

  • Sekretarz Gminy

    Katarzyna Opasińska

    Tel. wew. 45

    Tel. 23 6554019

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl