OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szydłowo z dnia 05.12.2016r. o konsultacjach społecznych „Programu Rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020” w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

logo.jpg 

 

Szydłowo, 05.12.2016r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Szydłowo

z dnia 05.12.2016r.

o konsultacjach społecznych

„Programu Rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020”

w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Działając na podstawie art. 46 i 47 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

­  w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo;

­  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: mklobucki@szydlowo-maz.pl;

­  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61;

­  w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 27.12.2016 r.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Szydłowo.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Programu Rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu na stronie poświęconej projektowi lub w siedzibie Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61.

 

Wójt Gminy Szydłowo

Wiesław Boczkowski

 

 

Opublikowano: 05 grudnia 2016 13:08

Kategoria: Program Rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016-2020

Załączniki:

Prognoza oddziaływania na środowisko [3.82 MB]

Program rewitalizacji gminy Szydłowo [3.43 MB]

Wyświetleń: 1545

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl