Ogłoszenie Konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020” w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

logo.jpg

Szydłowo, 05.12.2016r.

 

OGŁOSZENIE

Konsultacje społeczne projektu

„Programu Rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020”

w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Wójt Gminy Szydłowo ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

­  w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo;

­  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: mklobucki@szydlowo-maz.pl;

­  ustnie do protokołu w siedzibie Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61;

­  w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 27.12.2016r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Szydłowo.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Programu Rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu na stronie poświęconej projektowi lub w siedzibie Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61.

 

 

 

Wójt Gminy

Wiesław Boczkowski

Opublikowano: 05 grudnia 2016 13:18

Kategoria: Program Rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016-2020

Załączniki:

Program rewitalizacji gminy Szydłowo [3.43 MB]

Prognoza oddziaływania na środowisko [3.82 MB]

Wyświetleń: 1423

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl