Konkurs plastyczno – fotograficzny „REWITALIZACJA GMINY SZYDŁOWO W OBIEKTYWIE”

logo.jpg


Konkurs plastyczno – fotograficzny

„REWITALIZACJA GMINY SZYDŁOWO W OBIEKTYWIE”

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Szkół Podstawowych (klasy IV – VI) i Gimnazjum z terenu gminy Szydłowo, do udziału w Konkursie plastyczno – fotograficznym pn.: „REWITALIZACJA GMINY SZYDŁOWO W OBIEKTYWIE”.

Konkurs prowadzony jest w ramach projektu „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016-2020”, realizowanego przez Gminę Szydłowo.
Celem Konkursu jest rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i fantazji uczestników oraz kreatywności, odwagi w wyrażaniu własnych opinii i pomysłów, a także kształtowanie postawy refleksyjności wobec problemów występujących w gminie. Temat Konkursu stwarza uczestnikom możliwość artystycznej wypowiedzi na temat związany z ich bliższym lub dalszym otoczeniem.

Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie przygotować pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką w formie „posteru”, (z wykorzystaniem wykonanych własnoręcznie zdjęć), na papierze typu brystol, format A3/A2 i większy, przedstawiającą miejsca w swoim bliższym lub dalszym otoczeniu, z którymi uczniowie najbardziej są związani, gdzie najbardziej lubią spędzać czas lub miejsca, które chcieliby zmienić na lepsze, ożywić je i uatrakcyjnić.

Prace wraz z załączoną kartą zgłoszenia oraz dopiskiem „Konkurs – REWITALIZACJA GMINY SZYDŁOWO W OBIEKTYWIE” należy przesłać na adres: Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo lub złożyć osobiście w Budynku Urzędu Gminy w Szydłowie (pok. nr 4) w terminie
do 31 października 2016 r. włącznie.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora (http://szydlowo-maz.pl) oraz stronie internetowej poświęconej rewitalizacji (http://rewitalizacja.szydlowo-maz.pl).

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Miejsce oraz termin wręczenia nagród ogłoszone zostaną w terminie późniejszym, jednak co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem. Regulamin Konkursu Plastycznego znajduje się w Szkołach, u Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej Organizatora (http://szydlowo-maz.pl) oraz stronie internetowej poświęconej rewitalizacji (http://rewitalizacja.szydlowo-maz.pl).

Wójt Gminy

Wiesław Boczkowski

Opublikowano: 19 października 2016 10:42

Kategoria: Program Rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016-2020

Zdjęcia:

Załączniki:

Regulamin [42.98 KB]

Karta zgłoszenia [36.47 KB]

Wyświetleń: 939

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl