Ogłoszenie Wójta Gminy Szydłowo ws. drugiego spotakania konsultacyjnego w ramach projektu "Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016-2020"

logo.jpg


Szydłowo, 11 października 2016r.

 

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo

Wójt Gminy Szydłowo serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Szydłowo do udziału w drugim spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020”. Spotkanie odbędzie się 24 października 2016r. (poniedziałek) od godziny 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szydłowo mieszczącej się w przy ulicy Mazowieckiej 63 w Szydłowie.

Spotkanie konsultacyjne ma na celu przedstawienie projektu „Programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020” wraz z omówieniem wybranych do rewitalizacji podobszarów, przyjętych celów i kierunków działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno – funkcjonalnych, technicznych oraz projektów rewitalizacyjnych mających służyć realizacji przyjętych założeń. Założenia zaproponowane w projekcie „Programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020” zostaną poddane dyskusji.

 

Zapraszam do uczestnictwa i aktywnego udziału w dyskusji.

 

Wójt Gminy Szydłowo

Wiesław Boczkowski

Opublikowano: 17 października 2016 08:18

Kategoria: Program Rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016-2020

Wyświetleń: 836

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl