Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dębsk - Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)), zwanej dalej ustawą informuję, że w postępowaniu na „Przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Dębsk” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Usługi Drogowo-Rolne Andrzej Karwiński, ul. Ciechanowska 20, 06-500 Mława z ceną wykonania zamówienia 76.477,34 zł brutto.

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa i otrzymała najwyższą ilość punktów. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównania ofert:

KRYTERIUM CENA

Wnioskodawca

Cena Netto

Wartość kryterium

Ocena

Krusz-Bet Plus Sp.z o.o., Sp.k.

Uniszki Zawadzkie 128

06-513 Wieczfnia Kościelna

 203025,65

         76.477,34

 C=    --------------  x 100pkt x60 %

          203025,65

22,60

 

Usługi Drogowo-Rolne Andrzej Karwiński

ul. Ciechanowska 20

06-500 Mława

76.477,34

         76.477,34

 C=    --------------  x 100pkt x60 %

          76.477,34

60,00

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL”

Nowakowski Adam

ul. Nadrzeczna 12

06-450 Glinojeck

86.503,99

         76.477,34

 C=    --------------  x 100pkt x60 %

          86.503,99

53,04

 

KRYTERIUM GWARANCJA

Wnioskodawca

Gwarancja

Wartość kryterium

Ocena

Krusz-Bet Plus Sp.z o.o., Sp.k.

Uniszki Zawadzkie 128

06-513 Wieczfnia Kościelna

60 mies.

         60

 C=    --------------  x 100pkt x40 %

         72

33,33

 

Usługi Drogowo-Rolne Andrzej Karwiński

ul. Ciechanowska 20

06-500 Mława

60 mies.

         60

 C=    --------------  x 100pkt x40 %

          72

33,33

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL”

Nowakowski Adam

ul. Nadrzeczna 12

06-450 Glinojeck

72 mies.

         72

 C=    --------------  x 100pkt x40 %

          72

40,00

 

ZESTAWIENIE OFERT

Wnioskodawca

Ocena łączna

Krusz-Bet Plus Sp.z o.o., Sp.k.

Uniszki Zawadzkie 128

06-513 Wieczfnia Kościelna

55,93

Usługi Drogowo-Rolne Andrzej Karwiński

ul. Ciechanowska 20

06-500 Mława

93,33

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL”

Nowakowski Adam

ul. Nadrzeczna 12

06-450 Glinojeck

93,04

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy ani też nie odrzucono żadnej oferty, umowa zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu czynności niezbędnych do podpisania umowy w terminie, o którym mowa art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Wójt Gminy

Wiesław Boczkowski 

 

 

Opublikowano: 03 października 2019 11:36

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Wyświetleń: 1675

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl