Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dębsk - Informacja z otwarcia ofert

Szydłowo, dnia 10 września 2019 r.

GK.272.6.2019

INFORMACJA

z otwarcia ofert

 Gmina Szydłowo, działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że w dniu 6 września 2019 r. o godzinie 10:15 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dębsk”.

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył środki w wysokości 250.000,00 zł

W terminie składania ofert tj. do dnia 6 września 2019 r. godzina 10:00 wpłynęły następujące oferty:  

 

Oferta nr 1

KRUSZ-BET Plus Spółka z o.o. Sp.k.

Uniszki Zawadzkie 128

06-513 Wieczfnia Kościelna

 

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Wartość netto: 165.061,50 zł

Wartość brutto: 203.025,65 zł

 

Gwarancja: 60 miesięcy

Termin wykonania: 15 październik 2019 r.

Termin płatności: 30 dni,

 

Oferta nr 2

Usługi Drogowo-Rolne Andrzej Karwiński

ul. Ciechanowska 20

06-500 Mława 

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Wartość netto: 62.176,70 zł

Wartość brutto: 76.477,34 zł

 

Gwarancja: 602 miesiące

Termin wykonania: 15 październik 2019 r.

Termin płatności: 30 dni,

 

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL”

Nowakowski Adam

ul. Nadrzeczna 12

06-450 Glinojeck

 

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Wartość netto: 70.328,45 zł

Wartość brutto: 86.503,99 zł

 

Gwarancja: 72 miesiące

Termin wykonania: 15 październik 2019 r.

Termin płatności: 30 dni,

 

 

Opublikowano: 13 września 2019 10:49

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Wyświetleń: 1651

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl