Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś -Etap II" - zawiadomienie o wyborze oferty

Szydłowo, 10 lipca 2019 r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

           

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)), zwanej dalej ustawą informuję, że w postępowaniu na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś- Etap II” za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2, złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A. ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława, z ceną wykonania zamówienia 472.014,83 zł.

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała 100 punktów. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Wnioskodawca

Ilość punktów w kryterium cena

Ilość punktów w kryterium gwarancja

Ocena łączna

Z.U.H SEBUD  mgr inż. Sebastian Piętka, ul. Reutta 16 B, 06-400 Ciechanów   oraz Z.U.H „KOPTRANS” Witold Piętka, ul. Mazowiecka 9a, 06-400 Ciechanów

49,44

 

33,33

 

82,77

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A. ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8,06-500 Mława

60,00

40,00

100,00

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Nowakowski Adam ul. Nadrzeczna 12,06-450 Glinojeck

41,10

40,00

81,10

 

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy ani też nie odrzucono żadnej oferty, umowa zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu czynności niezbędnych do podpisania umowy w terminie, o którym mowa art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

     

1 x Strona podmiotowa BIP,

1 x a/a.

Opublikowano: 10 lipca 2019 11:55

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Wyświetleń: 289

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl