Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap II Informacja z otwarcia ofert

 INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Szydłowo, działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że w dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie 10:15 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś –ETAP II”.

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył środki w wysokości 450.000,00 zł

W terminie składania ofert tj. do dnia 12 kwietnia 2019 r. godzina 10:00 wpłynęły następujące oferty:  

 

Oferta nr 1

Konsorcjum:

Z.U.H SEBUD                                     oraz                       Z.U.H „KOPTRANS”

mgr inż. Sebastian Piętka                                                 Witold Piętka

ul. Reutta 16 B                                                                ul. Mazowiecka 9a

06-400 Ciechanów                                                           06-400 Ciechanów

 

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Wartość netto: 465.271,43 zł

Wartość brutto: 572.283,86 zł

 

Gwarancja: 60 miesięcy

Termin płatności : 30 dni,

Termin wykonania: 15 październik 2019 r.

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A.

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8

06-500 Mława

 

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Wartość netto: 383.751,90 zł

Wartość brutto: 472.014,83 zł

 

Gwarancja: 72 miesiące

Termin płatności : 30 dni,

Termin wykonania: 15 październik 2019 r.

 

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL”

Nowakowski Adam

 

ul. Nadrzeczna 12

06-450 Glinojeck

 

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Wartość netto: 559.510,82 zł

Wartość brutto: 688.198,31 zł

 

Gwarancja: 72 miesiące

Termin płatności : 30 dni,

Termin wykonania: 15 październik 2019 r.

 

 

Opublikowano: 28 czerwca 2019 12:34

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Wyświetleń: 241

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl