Zmiana treści SIWZ-Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś-Etap II

Do treści SIWZ dodaje się następujący zapis:

Od 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), które nakładają na zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oddało do użytku Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) - centralną platformę do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/

Zamawiający dopuszcza elektroniczne fakturowanie w zamówieniu publicznym.

Opublikowano: 26 czerwca 2019 20:36

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Wyświetleń: 339

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl