Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy SzydłowoINFORMACJA

z otwarcia ofert

Działając na podstawie artykułu 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Szydłowo informuje, że w dniu 11 marca 2019 r. o godzinie 13:15 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo.

Zamawiający na wyżej wymienione zamówienie zamierza przeznaczyć kwotę 560.000,00 zł

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta:

Zielone Miasto JAAR RECYKLING Sp. z o.o. Sp.k

ul. Mechaników 5

06-500 Mława

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 869.500,00 zł.

Wójt Gminy

Wiesław BoczkowskiOpublikowano: 01 marca 2019 23:06

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [392.89 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [51.99 KB]

Opis przedmiotu zamówienia [34.75 KB]

Istotne postanowienia umowy [34.97 KB]

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [12.81 KB]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [15.32 KB]

Oświadczenie o dotycząca grupy kapitałowej [12.96 KB]

Wykaz narzędzi [12.57 KB]

Informacja na temat bazy magazynowo-transportowej [12.18 KB]

Formularz oferty [18.97 KB]

Umowa o powierzeniu danych [20.81 KB]

Klauzula informacyjna RODO [16.3 KB]

Wyjaśnienie do treści SIWZ [253.01 KB]

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu [544.73 KB]

Wyświetleń: 481

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl