Przyjmowanie zgłoszeń zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków


EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

W związku z obowiązkiem prowadzenia i aktualizowania gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, Urząd Gminy Szydłowo zwraca się z prośbą o wypełnienie i złożenie zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Szydłowo (pokój nr 5), na stronie internetowej Urzędu: www.szydlowo-maz.pl oraz u sołtysa wsi.

Na dzień 25 marca 2019 r. zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Szydłowo posiadały następujące podmioty:

  • Bogumiła Stawicka Firma Usługowo-Handlowa "Bogumiła",
  • Bugaj Stanisław Wywóz nieczystości płynnych,
  • Usługi Asenizacyjne Tomasz Sparzak,
  • Usługi dla rolnictwa. Transport, wywóz nieczystości ciekłych Henryk Jerzy Rybczyński,
  • Firma Handlowo-Usługowa Marcin Krystek,
  • „PEDROKS” Aneta Szewczak,
  • Wywóz nieczystości płynnych „EKO” Andrzej Jasiński, Stanisław Zakrzewski,
  • CEDROB S.A.,
  • PPHU „Wiesław” Kuciński Wiesław.

 

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

Opublikowano: 25 marca 2019 14:17

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Załączniki:

ewidencja_zbiornikow_bezodplywowych.doc [42 KB]

Wyświetleń: 434

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom-jst.pl