2015-03-20

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

Dotyczy zapytanie ofertowe - zakup materiałów edukacyjnych 2014-11-26

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO -

zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć2014-11-24

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

Dotyczy zapytanie ofertowe - zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć2014-11-12

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

Dotyczy zapytanie ofertowe - na organizację wycieczki do Warszawy2014-11-07

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO -

II Zapytanie ofertowe Szydłowo - zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć - MOJA PRZYSZŁOŚĆ

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

Dotyczy zapytanie ofertowe - zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć2014-11-05

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

Dotyczy zapytanie ofertowe - zakup materiałów edukacyjnych

2014-10-28

WYJAŚNIENIA POZYCJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dnia 22 października 2014 roku dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO na zakup materiałów edukacyjnych,2014-12-10

Protokół

Dotyczy zapytanie ofertowe - sprzęt do prowadzenia zajęć

2014-12-10

Zapytanie ofertowe szydłowo - sprzęt do prowadzenia zajęć - MOJA PRZYSZŁOŚĆ

2014-12-31

INFORMACJA

w dniu 2 i 5 stycznia 2015 r. w godzinach 8:00 - 13:00 w Przedszkolu w Szydłowie dyżury będą pełnili nauczyciele, bez wyżywienia.

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl