wojt_gminy_szydlowo_wieslaw_boczkowski_malejpg [300x448]

Wiesław Boczkowski  - Wójt


Katarzyna Opasińska - Sekretarz; tel. wew. 45


Bożena Szczepańska - Skarbnik Gminy Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego; tel. wew. 43


Jolanta Podlewska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego; tel. wew. 38


Marcin Kłobucki - Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i rozwoju gospodarczego. Kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska; tel. wew. 37


Katarzyna Zyborowicz - Inspektor ds.podatków i opłat; tel. wew. 39


Bożena Zaborowska - Inspektor ds. księgowości podatkowej; tel. wew. 40


Bożena Pszczółkowska - Inspektor ds.księgowości budżetowej; tel. wew. 43


Aneta Olczak - Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i ochrony środowiska wew. 44


Krzysztof Tatarka - Inspektor ds.gospodarki komunalnej; tel. wew. 44


Wiesława Wróbel - Inspektor ds.obsługi rady gminy; tel. wew. 33


Małgorzata Kamińska - Inspektor ds.obsługi kasy i spraw gospodarczych; tel. wew. 36


Marta Piliszek - Inspektor ds.ewidencji ludności; tel. wew. 47 


Jolanta Rapczyńska - Inspektor ds.kadr/sekretariat; tel. wew. 32


Renata Benecka - Inspektor ds.rozliczeń finansowych; tel. wew. 42 


Katarzyna Bałdyga - Inspektor ds.obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ddanych osobowych tel. wew. 48


Renata Rudnicka – Insp. ds. księgowości budżetowej; tel. wew. 43


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie

Edward Żerański - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; tel. wew. 35 


Wiesława Dąbkiewicz - Specjalista pracy socjalnej; tel. wew. 34 


Marcin Gawarecki - Pracownik socjalny; tel. wew. 34


Sylwia Bańczyk - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, i funduszu alimentacyjnego; tel. wew. 52 


 Sylwia Skowrońska - Referent ds. świadczeń wychowawczych – wew. 52


 

Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie

Barbara Langowska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej; tel. wew. 41 


 

 


Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl