{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t
  \"Czytaj<\/div>\n\t\t

  14.01.2020<\/p>\n\t\t

  Szkolenie dot. przeciwdzia\u0142aniu skutkom suszy. Program regeneracji \u015brodowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  09.01.2020<\/p>\n\t\t

  Bezp\u0142atne warsztaty zwi\u0105zane ze zbli\u017caj\u0105cym si\u0119 terminem naboru wniosk\u00f3w (20.01.2020 \u2013 18.02.2020) w ramach poddzia\u0142ania \u201eWsparcie na wdra\u017canie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo\u0142eczno\u015b\u0107\u201d Programu Rozwoju Obszar\u00f3w Wiejskich na lata 2014-2020<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  09.01.2020<\/p>\n\t\t

  Zaproszenie na bezp\u0142atne warsztaty z przygotowania biznesplanu pt. \u201eJak udowodni\u0107, i\u017c operacja jest ekonomicznie uzasadniona\u201d.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  07.01.2020<\/p>\n\t\t

  Zaproszenie dla podmiot\u00f3w leczniczych udzielaj\u0105cych \u015bwiadcze\u0144 z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i m\u0142odzie\u017cy<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":"https:\/\/szydlowo-maz.pl\/ajax\/wiadomosci\/1\/3","page":3}