{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  09.08.2018<\/p>\n\t\t

  Obwieszczenie W\u00f3jta Gminy Szyd\u0142owo<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  09.08.2018<\/p>\n\t\t

  Obwieszczenie W\u00f3jta Gminy Szyd\u0142owo<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  07.08.2018<\/p>\n\t\t

  Zaproszenie na bezp\u0142atne seminarium dotycz\u0105ce obowi\u0105zk\u00f3w w\u0142a\u015bcicieli, u\u017cytkownik\u00f3w wieczystycg lub zarz\u0105dc\u00f3w obiekt\u00f3w zawieraj\u0105cych azbest- inwentaryzacja, demonta\u017c, unieszkodliwianie<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  02.08.2018<\/p>\n\t\t

  Obwieszczenie Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 roku o wy\u0142o\u017ceniu do publicznego wgl\u0105du i rozpocz\u0119ciu konsultacji spo\u0142ecznych projektu Planu zagospodarowania przestrzennego wojew\u00f3dztwa mazowieckiego<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":"https:\/\/szydlowo-maz.pl\/ajax\/wiadomosci\/1\/3","page":3}