{"html":"\n\t\t
  • \n\t\t

    09.10.2020<\/p>\n\t\t

    Og\u0142oszenie o konsultacjach spo\u0142ecznych projektu Rocznego Programu Wsp\u00f3\u0142pracy Gminy Szyd\u0142owo z organizacjami pozarz\u0105dowymi.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
  • \n\t\t