Informacja o powtórzeniu czynności komisji przetargowej w zamówieniu publicznym na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś.

Szydłowo, dnia 1 sierpnia 2012 roku.

GK.271.12.2012

 

Informacja o powtórzeniu czynności  komisji przetargowej w zamówieniu publicznym na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś.

 

W związku z art. 181 pkt. 1 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zgodnie  z art. 181 pkt.2  Ustawy Prawo Zamówień  Publicznych Urząd Gminy w Szydłowie uznał za zasadne powtórzenie czynności  komisji przetargowej w zamówieniu publicznym na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś.

W dniu 30 lipca 2012 r. do Urzędu Gminy Szydłowo wpłynęła informacja od Przedsiębiorstwa Robót Drogowo –Inżynieryjnych PRDI. S.A. z siedzibą w Mławie, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8 zawierająca zastrzeżenia do kosztorysu ofertowego stanowiącego element oferty firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. Oddział Robót Drogowych w Przasnyszu Wytwórnia mas bitumicznych w Osówcu Szlacheckim ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki .

Firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. Oddział Robót Drogowych w Przasnyszu Wytwórnia mas bitumicznych w Osówcu Szlacheckim została wybrana  jako oferta najbardziej korzystna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś.

Stosownie do art. 181 pkt. 2 Zamawiający uznał za zasadne zastrzeżenia Przedsiębiorstwa Robót Drogowo –Inżynieryjnych PRDI. S.A. z siedzibą w Mławie i nakazał komisji powtórzenie czynności polegającej na ponownym rozpatrzeniu  oferty Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. Oddział Robót Drogowych w Przasnyszu Wytwórnia mas bitumicznych w Osówcu Szlacheckim ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki  pod kątem informacji zawartych w kosztorysie ofertowym.

W związku z powtórzeniem czynności przez Zamawiającego nie jest możliwe podpisanie umowy w wyznaczonym terminie.

Wiesław Boczkowski

/Wójt Gminy Szydłowo/

Opublikowano: 02 sierpnia 2012 21:36

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Wyświetleń: 777

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom-web.pl