Urząd Gminy Szydłowo otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 208/G/2/2013, spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009

Aktualności

20 stycznia 2016 09:59 | Aktualności

Informacja - usuwanie azbestu 2016

INFORMACJA Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że osoby zainteresowane usunięciem azbestu (demontaż lub odbiór składowanego) mogą zgłaszać się do tut. Urzędu, pok. nr 5 do dnia 5.02.2016 r. Wymagane dokumenty: 1. Deklaracja (pok. nr 5), 2. Potwierdzenie zgłoszenia zamiaru...

czytaj więcej »

31 grudnia 2015 09:28 | Aktualności

Informacja Starosty Mławskiego o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego i harmonogram udzielenia tej pomocy.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej Pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255) art. 4 ust. 1 ustawy mówi, że osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna 1)...

czytaj więcej »

12 października 2015 08:44 | Aktualności

Obwieszczenie-Wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa w sprawie budowy trzech obiektów inwentarskich - kurników o obsadzie 40.000 szt. brojlera kurzego każdy na terenie działki nr 116/4 w miejscowości Trzcianka Kolonia, gm. Szydłowo

Szydłowo, dnia 9 października 2015 r.. GK.6220.1.2014/2015 OBWIESZCZENIE – WEZWANIE NA ROZPRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ OTWARTĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA Na podstawie art. 91 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz...

czytaj więcej »

05 października 2015 08:31 | Aktualności

Bezpłatne szkolenie warsztatowe PROW 2014 - 2020

Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich" serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane nowym okresem programowania PROW 2014 - 2020 na szkolenie warsztatowe poświęcone zagadnieniom osi 4 LEADER i środków na wsparcie różnego rodzaju inicjatyw w latach...

czytaj więcej »

22 września 2015 11:23 | Aktualności

Informacja o możliwości złożenia wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szydłowo w 2015 roku

Informacja o możliwości złożenia wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szydłowo w 2015 roku Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/194/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz...

czytaj więcej »

11 września 2015 12:12 | Aktualności

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa

Szydłowo, dnia 09.09.2015 r. GK.6220.1.2014/2015 OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa Wójt Gminy Szydłowo na podstawie art. 33 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej »

10 września 2015 12:59 | Aktualności

Ankieta Fundacji Partnerskiej Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasińskich

Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich" serdecznie zaprasza do udziału w badaniu ankietowym mającemu na celu zabranie informacji istotnych z punktu widzenia opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla planowanego obszaru nowej Lokalnej Grupy Działania. Ankieta pozwoli...

czytaj więcej »

06 sierpnia 2015 09:39 | Aktualności

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZYDŁOWO W SPRAWIE PRZYZNANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM Wójt Gminy Szydłowo informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2015/2016 w następujących terminach: Od...

czytaj więcej »

15 lipca 2015 13:05 | Aktualności

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą Urząd Gminy w Szydłowie rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Wnioski przyjmowane będą do dnia 24 lipca 2015 r. Po upływie w/w terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Formularz...

czytaj więcej »