Urząd Gminy Szydłowo otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 208/G/2/2013, spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009

Aktualności

19 lutego 2015 09:08 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo z dnia 6 lutego 2015 r. o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachprzedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną.

czytaj więcej »

18 lutego 2015 13:01 | Aktualności

Konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, pn. "Bezpiecznie na wsi- zwierzaki to nie pluszaki!"

czytaj więcej »

01 lutego 2015 08:27 | Aktualności

Ogłoszenie "Azbest 2015"

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Szydłowo W związku z możliwością uzyskania przez gminę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na zadanie z zakresu usuwania azbestu w roku 2015. Wójt Gminy Szydłowo ogłasza, że do dnia 27 lutego...

czytaj więcej »

01 lutego 2015 08:20 | Aktualności

Informacja - usuwanie azbestu 2015

INFORMACJA!!! Urząd Gminy w Szydłowie informuje mieszkańców iż istnieje możliwość dofinansowania: demontażu, zbiórki i utylizacji pokryć dachowych wykonanych z azbestu (eternitu). Osoby zainteresowane tym zagadnieniem proszeni są o składanie dokumentów w pokoju nr 5. ...

czytaj więcej »