Urząd Gminy Szydłowo otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 208/G/2/2013, spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009

Aktualności

24 marca 2014 10:17 | Aktualności

Ogłoszenie "Azbest 2014"

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Szydłowo W związku z możliwością uzyskania przez gminę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na zadanie z zakresu usuwania azbestu w roku 2014. Wójt Gminy Szydłowo ogłasza, że do dnia 7 kwietnia...

czytaj więcej »

14 stycznia 2014 16:06 | Aktualności

Obwieszczenie-wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa

Obwieszczenie-wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa Wójt Gminy Szydłowo zawiadamia, że w dniu 7 lutego 2014 roku o godzinie 12:00 w świetlicy OSP w Szydłowie, ul. Mazowiecka 63, 06-516 Szydłowo, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa...

czytaj więcej »

27 listopada 2013 09:20 | Aktualności

Kampania Informacyjna Systemu Dokumenty Zastrzeżone

www.dokumentyzastrzezone.pl

czytaj więcej »