Urząd Gminy Szydłowo otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 208/G/2/2013, spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009

Aktualności

31 lipca 2014 09:13 | Aktualności

Informacja na temat inwestycji zrealizowanej ze środków Unii Europejskiej

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NE RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH INWESTYCJA W OBSZARY WIEJSKIE ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI NOSARZEWO POLNE" ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W RAMACH DZIAŁANIA 413 "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" W ZAKRESIE OPERACJI...

czytaj więcej »